Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục / TP Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

TP Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

Thực hiện công tác đoàn vào phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, ngày 01/11/2023  BTV Thành đoàn Sa Đéc đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật  tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc, với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật. Tạo sự đồng thuận, niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời triển khai đến các đơn vị Đoàn cơ sở trên địa bàn tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất./.

Một số hình ảnh của Hoạt động:

Bài viết liên quan

  • Sa Đéc: Ra mắt Công trình “Tuyến đường Thanh niên tự quản”
  • Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minhtrên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Thanh niên
  • Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên
  • Sa Đéc: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý IV năm 2023
  • Sa Đéc: Ra mắt Công trình “Tuyến đường Thanh niên chuyển đổi số”
  • Để lại bình luận