Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục / TP Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

TP Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

Thực hiện công tác đoàn vào phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, ngày 26/10/2022 tại hội trường thành phố Sa Đéc. Ban chấp hành Thành đoàn Sa Đéc tổ chức buổi tuyên truyền, hưởng úng ngày pháp luật năm 2022 với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố.

Mục đích tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2022 ở Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò gương mẫu, tiên phong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên của thành phố Sa Đéc. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật. Tạo sự đồng thuận, niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Trong buổi tuyên truyền, bí thư thành đoàn, đồng chí Trần Thái Trung đã yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân.

Việc tuân thủ pháp luật hằng ngày, thường xuyên, bằng hành động, việc làm cụ thể, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và Pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, pháp huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền.

Các đơn vị tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất./.

 

Bài viết liên quan

  • Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minhtrên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Thanh niên
  • Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên
  • TP Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023
  • Sa Đéc: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý IV năm 2023
  • Sa Đéc: Ra mắt Công trình “Tuyến đường Thanh niên chuyển đổi số”
  • Để lại bình luận