Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác tổ chức / Thành phố Sa Đéc tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh”

Thành phố Sa Đéc tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh”

Ngày 23/11/2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” cho các Đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai các nội dung cơ bản về việc xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Tư tưởng, chính trị – phong trào, hoạt động và tổ chức theo hướng dẫn của Trung ương đoàn. Định hướng một số nội dung cách thức triển khai để các chi đoàn xây dựng nội dung đăng ký.

Sau khi được nghe triển khai hướng dẫn các cơ sở đoàn trực thuộc đã thảo luận các nội dung xoay quanh việc triển khai thực hiện; cách thức đánh giá cuối năm; các đơn vị cũng đặt ra một số vấn đề về việc tổ chức đánh giá như: nên có bộ tiêu chí chung cho các tất cả các đơn vị; hướng dẫn cụ thể để chi đoàn triển khai thuận lợi. Các đồng chí BTV Thành đoàn Sa Đéc đã giải đáp một số nội dung, định hướng cho các cơ sở đoàn trực thuộc.  

Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; khen thưởng, tuyên dương chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng chi đoàn mạnh trong các cơ sở Đoàn./.

Bài viết liên quan

  • Uỷ ban Hội Thành phố Sa Đéc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023
  • Sa Đéc với các hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên năm 2022
  • Thành đoàn Sa Đéc: Tổ chức khen thưởng Tuần 02 và 03 Hội thi thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2022” trên địa bàn Thành phố năm 2022.
  • Thành đoàn Sa Đéc và các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số 10-10
  • Thành đoàn Sa Đéc: Tổ chức khen thưởng Tuần 01 Hội thi thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2022” trên địa bàn Thành phố năm 2022.
  • Để lại bình luận