Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào / Thành đoàn Sa Đéc hỗ trợ triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023

Thành đoàn Sa Đéc hỗ trợ triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Trọng tâm của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các làng nghề, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh làm chủ thể thực hiện; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và cơ chế, chính sách để hỗ trợ thực hiện. Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.

Đồng hành với các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP của tỉnh. Năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Sa Đéc chọn hỗ trợ 02 xã, phường triển khai Chương trình OCOP (xã Tân Quy Tây và Phường Tân Quy Đông), hỗ trợ thực hiện cụ thể như: tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, tại lớp tập huấn, các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân được giới thiệu tổng quan về Chương trình OCOP; sản phẩm và tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm. Ngoài ra, các vấn đề về liên kết chuỗi giá trị trong chương trình OCOP, xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, việc xây dựng hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm; các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo đến các cơ sở xã, phường Đoàn tuyên truyền, triển khai, hỗ trợ và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương vơi nhiều nội dung đa dạng, phong phú và thiết thực như: tổ chức các lớp tập huấn hoặc chỉ đạo Đoàn các cấp thông báo rộng rãi đến đoàn viên thanh niên tham dự các lớp tập huấn trực tuyến của Trung ương Đoàn về sản phẩm OCOP; tìm kiếm, phát hiện các sản phẩm tiềm năng có thể đạt chuẩn OCOP tại địa phương, đồng thời tiếp cận hỗ trợ, hướng dẫn các quy trình, thủ tục và các điều kiện cần thiết khác để đoàn viên, thanh niên phát triển sản phẩm đạt chuẩn OCOP; chỉ đạo thành lập các hợp tác xã thanh niên làm kinh tế để hỗ trợ đoàn viên thanh niên về kỹ thuật, tiếp cận vốn… giới thiệu về thành đoàn để có các bước hỗ trợ tiếp theo.

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao lợi nhuận cho chủ thể,  Ban Thường vụ Thành đoàn còn hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện tối đa cho các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm…đối với sản phẩm Sa Đéc Tửu của HTX nông nghiệp Tân Tây; hỗ trợ giới thiệu, bán sản phẩm OCOP liên kết với hoạt động du lịch trong tỉnh. Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp cùng trường ĐHĐT thực hiện video clip phóng sự giới thiệu về các địa điểm du lịch đặc trưng gắn với 02 chủ thể OCOP là Khu Vui Chơi Miệt Vườn Happy Land Hùng Thy và Flower & Frog Homestay Hùng Trang. Đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; gắn với phát triển các sản phẩm có tiềm năng ở các xã, phường đạt sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Khuyến khích phát triển liên kết tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP./.

Bài viết liên quan

  • Thành phố Sa Đéc: tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên
  • Thành phố Sa Đéc tổ chức ra quân đồng loạt ngày cao điểm tình nguyện hoa phượng đỏ
  • Sa Đéc: Sôi nổi với các hoạt động ra quân Chủ nhật xanh Lần 2 – năm 2024.
  • Sa Đéc: Sôi nổi ra quân nhiều hoạt động trong Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh” lần thứ I năm 2024.
  • Sa Đéc tổ chức diễu hành đạp xe hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6
  • Để lại bình luận