Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào

Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Năm nay, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn tập trung chính vào truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, người dân về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng…

Xem thêm