Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Chuyên mục khác / Sa Đéc với các hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên năm 2022

Sa Đéc với các hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên năm 2022

Nhằm cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, Thanh thiếu nhi tại địa phương năm 2022 và nâng cao văn hóa đọc cho Cán bộ Công chức, Viên chức…

Mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, Thanh thiếu nhi thông qua những câu chuyện đặc sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát triển năng lực và phẩm chất của Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, Thanh thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm với các hình thức đa dạng, như thảo luận, trò chơi, vẽ tranh,… và nâng cao văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trong năm, Thành đoàn đã tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt định kỳ thảo luận về những cuốn sách viết về Bác Hồ trong Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, Thanh thiếu nhi một cách đa dạng và thiết thực như sách: Bác Hồ dạy chúng ta về đức tính chuyên cần, Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng (1890 – 1911), Sự hình thành một chọn lựa (1911 – 1920), Hành trình từ người cộng sản Việt Nam đầu tiên đến người chiến sĩ cộng sản quốc tế (1920 – 1924), Hoạt động ở Quảng Châu và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1924 – 1930), Từ nước ngoài chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước (1930 – 1941), Từ Pác Bó đến Ba Đình (1941 – 1945), Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài (1945 – 1946), Trở lại Việt Bắc (1946 – 1954), Trở lại Ba Đình, Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam.

Qua các buổi sinh hoạt, đã thu hút hơn 317 lượt cán bộ, công chức viên chức, thanh thiếu niên tham gia.

Bài viết liên quan

  • Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minhtrên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Thanh niên
  • Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên
  • Sa Đéc tổ chức sinh hoạt CLB thanh niên khởi nghiệp lần 3
  • Thành phố Sa Đéc tổ chức diễn đàn khởi nghiệp lần thứ I
  • Sa Đéc tổ chức sinh hoạt CLB khởi nghiệp lần thứ 1
  • Để lại bình luận