Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục / Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên

Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ngày 15/4/2023,  Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên.

Đồng thời,  triển khai chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức cho cán bộ Đoàn, ĐVTN học tập về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức được trên 30 đợt tuyên truyền học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt tập thể, hội nghị sơ kết, chương trình tọa đàm, kỷ niệm, đến 100% cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn Thành phố.

Một số hình ảnh của cơ sở:

Bài viết liên quan

  • Sa Đéc: Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4”
  • Mô hình lớp bồi dưỡng tiếng Anh căn bản cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư
  • Thành phố Sa Đéc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1931 – 03/02/2023)
  • Sa Đéc: Ra mắt Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”
  • “Cơ sở đoàn 3 chủ động” mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tổ chức đoàn
  • Để lại bình luận