Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Thành Đoàn Sa Đéc là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc trực thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, có chức năng tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, cho Thành uỷ Sa Đéc về công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc.  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc là một tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, được giao 05 biên chế chính thức. Trong đó 05 cán bộ có trình độ Đại học, có 05 đảng viên. Các chức danh trong đơn vị gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 Ủy viên Ban Thường vụ, gồm có 04 bộ phận: Văn phòng, Xây dựng Đoàn, Uỷ ban Hội và Hội đồng Đội. Ban Thường vụ hiện có 07 đồng chí, có 15 Đoàn cơ sở và 13 chi đoàn cơ sở trực thuộc, cơ quan có Chi đoàn và Tổ công đoàn.

Thành phố Sa Đéc là một đô thị hình thành và phát triển gần 300 năm, là trung tâm kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh, nằm trong vệ tinh vùng đô thị của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long gồm Thành phố Cần Thơ, thành phố Vĩnh Long, thành phố Sa Đéc và thành phố Long Xuyên. Với diện tích tự nhiên 58 km2, dân số hơn 110 ngàn người, có 09 đơn vị hành chính (06 phường, 03 xã).