Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Tin mới (Page 6)

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Thanh niên trong việc tham gia phát triển Kinh tế – Xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ mới, trọng tâm của địa phương.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Thanh niên trong việc tham gia phát triển Kinh tế – Xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ mới, trọng tâm của địa phương. Nhằm…

Xem thêm