Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào (Page 9)

Đoàn thanh niên thành phố Sa Đéc tổ chức hàng loạt các buổi tuyên truyền Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2022

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ, chỉ tiêu của tỉnh, của Đoàn Thanh niên về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ…

Xem thêm