Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào (Page 7)

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019-2022

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, để đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022 Trong…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022.

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022. Ngày 02/5/2022 BTV Thành đoàn Sa Đéc đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và…

Xem thêm