Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào (Page 24)

Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tạo phong…

Xem thêm