Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào (Page 16)

Thanh niên thành phố góp phần xây dựng văn minh đô thị

Thành đoàn Sa Đéc đã triển khai phong trào thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành.  Nhằm đẩy mạnh công…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc: Tổ chức khen thưởng Tuần 01 Hội thi thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2022” trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 13-KHPH/BTG-ĐTN, ngày 22/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2022”. Sau tuần 01 triển khai (từ 10h ngày 16/9/2022…

Xem thêm

Đoàn thanh niên thành phố Sa Đéc tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em

Trên cơ sở Kế hoạch 02-KH/TĐTN-TTNTH ngày 26/8/2022 của BCH Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Thành đoàn Sa Đéc đã tổ chức triển khai các nội dung trọng tâm đến các cơ sở đoàn trực thuộc, hội đồng đội nhằm thực hiện một mùa Trung thu ý nghĩa cho các em thiếu nhi trên địa bàn…

Xem thêm