Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào (Page 14)

Hỗ trợ người dân hỗ trợ thanh niên, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 hoạt động nghĩa tình của thanh niên Sa Đéc

Đảm bảo an sinh xã hội là một việc làm rất quan trọng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vừa đi qua và tiếp tục có những diễn biến mới. Hiểu được điều đó,  Ban Thường vụ Thanh đoàn đã thực hiện và chỉ đạo các cơ sở đoàn hỗ trợ kịp thời cho thanh…

Xem thêm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc tổ chức hàng loạt các buổi tuyên truyền quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh niên trên địa bàn Thành phố năm 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh niên…

Xem thêm

Thành đoàn phát động phong trào trồng cây xanh rộng khắp

Hưởng ứng thực hiện đề án “trồng một tỷ cây xanh” của Chính phủ và thực hiện chỉ tiêu trồng mới cây xanh theo phân bổ của Tỉnh đoàn Đồng Tháp năm 2022, Đoàn Thanh niên Thành phố đã phát động thực hiện các vườn ươm thanh niên, vườn ươm thảo dược, tết trồng cây mỗi chi…

Xem thêm