Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào (Page 13)

Hoạt động cho thanh niên tôn giáo

Nhằm thu hút, tập hợp thanh niên tôn giáo tham gia vào tổ chức đoàn. Đồng thời, tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo, đồng thời phát huy vai trò thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an…

Xem thêm