Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào (Page 12)

Thành đoàn Sa Đéc Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022.

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022. Ngày 02/5/2022 BTV Thành đoàn Sa Đéc đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và…

Xem thêm