Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phong trào

Thành phố Sa Đéc tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, Giới thiệu việc làm và đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng

Thời gian qua, công tác vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn TP. Sa Đéc đạt được nhiều kết quả tích cực công tác đưa thanh niên đi làm việc ở nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm. Căn cứ theo các chủ trương, chính sách hỗ trợ…

Xem thêm