Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục (Page 9)

Sa Đéc Tổ chức Sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ Quý 1 năm 2022.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2022. Nhằm giới thiệu rộng rãi tới Đoàn viên thanh niên những cuốn sách hay viết về Bác Hồ. Đồng thời, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, và nâng cao nhận thức của…

Xem thêm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc tổ chức hàng loạt các buổi tuyên truyền quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh niên trên địa bàn Thành phố năm 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh niên…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc: Tổ chức khen thưởng Tuần 02 và 03 Hội thi thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2022” trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Tiếp tục tuần 02 và 03 của Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2022”. Trong tuần 02 và 03 từ ngày 23/9/2022 đến ngày 10/10/2022 Hội thi đã thu hút trên 3.890 lượt thí sinh dự thi. Sáng nay, ngày…

Xem thêm