Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục (Page 7)

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức triển khai Luật Thanh niên và các Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên của địa phương

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với việc thi hành Luật Thanh niên 2020. Xác định công tác triển khai thi hành Luật là trách nhiệm của các ngành, các cấp trên địa bàn huyện. Bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; phát…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý II, năm 2022 với chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố tham gia đóng góp nội dung chiến lược phát triển thanh niên, các Nghị quyết Đảng, Đoàn”

Ngày 18/4/2022, Thành đoàn Sa Đéc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý II, năm 2022 với chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố tham gia đóng góp nội dung chiến lược phát triển thanh niên, các Nghị quyết Đảng, Đoàn”. Tham dự có hơn 20 thành viên Ban chủ nhiệm Câu…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019-2022

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, để đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022 Trong…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022.

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022. Ngày 02/5/2022 BTV Thành đoàn Sa Đéc đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và…

Xem thêm