Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục (Page 7)

Triển khai hoạt động tuyên truyền 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trọng tâm trên địa bàn TP. Sa Đéc năm 2022

Nhằm cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng những hành động phù hợp với từng đối tượng, để đông đảo thanh niên cùng tham gia thực hiện, tạo thành thói quen hằng ngày, góp phần xây dựng lớp thanh niên “Nghĩa tình…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 1 năm 2022 với chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố tham gia đóng góp Văn kiện Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027”

Ngày 06/01/2022, Thành đoàn Sa Đéc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 1  năm 2022 với chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố tham gia đóng góp Văn kiện Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027”. Tham dự có hơn 20 thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc…

Xem thêm

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2022

Xác định việc học tập quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2022 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ đoàn. Căn cứ hướng dẫn…

Xem thêm

Sa Đéc với các hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên năm 2022

Nhằm cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, Thanh thiếu nhi tại địa phương năm 2022 và nâng cao văn hóa đọc cho Cán bộ Công chức, Viên chức… Mục đích giáo dục…

Xem thêm