Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục (Page 6)

Thành đoàn Sa Đéc Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” và Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022.

Nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn giai đoạn 2018 – 2022. Ngày 02/5/2022 BTV Thành đoàn Sa Đéc đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động và…

Xem thêm

Triển khai hoạt động tuyên truyền 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trọng tâm trên địa bàn TP. Sa Đéc năm 2022

Nhằm cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng những hành động phù hợp với từng đối tượng, để đông đảo thanh niên cùng tham gia thực hiện, tạo thành thói quen hằng ngày, góp phần xây dựng lớp thanh niên “Nghĩa tình…

Xem thêm