Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục (Page 5)

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2030 năm 2022

Nhầm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở và nhất là trong công tác triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức triển khai Luật Thanh niên và các Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên của địa phương

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với việc thi hành Luật Thanh niên 2020. Xác định công tác triển khai thi hành Luật là trách nhiệm của các ngành, các cấp trên địa bàn huyện. Bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; phát…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý II, năm 2022 với chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố tham gia đóng góp nội dung chiến lược phát triển thanh niên, các Nghị quyết Đảng, Đoàn”

Ngày 18/4/2022, Thành đoàn Sa Đéc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý II, năm 2022 với chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố tham gia đóng góp nội dung chiến lược phát triển thanh niên, các Nghị quyết Đảng, Đoàn”. Tham dự có hơn 20 thành viên Ban chủ nhiệm Câu…

Xem thêm

Thành đoàn Sa Đéc tổ chức tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019-2022

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, để đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022 Trong…

Xem thêm