Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục (Page 3)

Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)

“Đại thắng Mùa xuân năm 1975 đã và sẽ mãi mãi là trang sử vàng chói lọi, nguồn cổ vũ to lớn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam ta tiến tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Trong không khí tưng bừng của…

Xem thêm

Thành phố Sa Đéc tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tạo phong…

Xem thêm