Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục (Page 19)

TỔ CHỨC SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ VÀ TUYÊN TRUYỀN 80 NĂM NGÀY BÁC VỀ NƯỚC LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ về ý nghĩa lịch sử của việc Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Viêt Nam. Ngày 20/1/2021 Ban Thường vụ Thành đoàn Sa Đéc đã tổ chức sinh hoạt CLB Lý Luận trẻ Thành phố Sa Đéc và tuyên truyền về…

Xem thêm