Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Công tác giáo dục

Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minhtrên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Thanh niên

  Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ngày 30/7/2023,  Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Xem thêm

Sa Đéc: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023 cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ngày 15/4/2023,  Ban Thường vụ Thành Đoàn Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên…

Xem thêm